Akty prawne i pliki do pobrania

 1. Wykaz obowiązujących uchwał Walnych Zgromadzeń w Kole Łowieckim
 2. Załącznik do sprawozdania z polowania zbiorowego – lista naganki i pomocników
 3. Protokół z czynności gospodarczych
 4. Arkusz inwentaryzacji zwierzyny
 5. Protokół oględzin SZACOWANIA WSTĘPNEGO
 6. DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY
 7. Ustawa o broni i amunicji z 1999r.
 8. Rozporządzenie w sprawie sposobu szacowania szkód łowieckich z 2010r.
 9. Ustawa Prawo łowieckie 1995
 10. Rozporządzenie dot. przechowywania, noszenia broni i amunicji z 2000r.
 11. Sprawozdanie_z_polowania_zbiorowego
 12. Sprawozdanie_polowanie_zbiorowe
 13. Wniosek o przyjęcie na_staż_kandydacki