Historia koła

Pomysł zorganizowania Kola Łowieckiego „Tumak” zrodził się pod koniec 1962r. Wówczas to w przedsiębiorstwie „Odra” w Świnoujściu łowiectwo uprawiało kilkanaście osób, zrzeszonych w miejscowym kole „Dzik”.Inicjatorem utworzenia nowego koła był Julian Krawczyński, dyrektor tego sztandarowego wówczas dla Świnoujścia i regionu zakładu. Wkrótce też powstała 12 osobowa grupa inicjatywna , która z zapałem przystąpiła do pracy. Dużą jednak trudnością było uzyskanie nowych terenów łowieckich. Okazja nadarzyła się wiosną 1963 roku, po rozwiązaniu Koła Łowieckiego „Jeleń” w Międzyzdrojach. Wtedy to Koledzy Patrycjusz Dudkiewicz i Eugeniusz Kozak opracowali projekt statutu mającego powstać koła

Zebranie założycielskie odbyło się 13 lutego 1963 roku .W tym też dniu ustalono nazwę Koła. Z protokołu tego zebrania nie można niestety ustalić , kto był pomysłodawcą nazwy „Tumak”, wiadomo jedynie ,że wybrano ją spośród kilku innych propozycji.

Skład pierwszego Zarządu Koła Łowieckiego „Tumak” przedstawiał się następująco:

 • Julian Krawczyński – prezes
 • Władysław Burawa – łowczy,
 • Patrycjusz Dudkiewicz – skarbnik,
 • Eugeniusz Kozak – sekretarz

Oprócz wymienionych osób założycielami Koła byli również Koledzy :Marcel Kleszcz,Mieczysław Staśkowiak, Stanisław Dajerling ,Eugeniusz Błaszkiewicz oraz Jan Ryszka.

W swojej historii Koło gospodarowało na terenie kilku obwodów łowieckich. W pewnym okresie Koło dysponowało nawet obwodem w okolicach Białunia koło Goleniowa, z którego jednak zrezygnowano.

Obecny obwód Koła – oznaczony w ewidencji numerem 6 , a później 14 powstał z połączenia w 1997r. sąsiadujących ze sobą obwodów:33, 34 i 35, liczący 14.712 ha.

Położenie obwodu Koła ‘’Tumak’’ jest szczególnie osobliwe.Od północy styka się bowiem z brzegiem Bałtyku, od wschodu granicą jest rzeka Dziwna, a jego południowe krańce stanowi wybrzeże Zalewu Szczecińskiego. W swej pónocno-zachodniej części o największej lesistości graniczy z Wolińskim Parkiem Narodowym. Ponadto cechuje go urozmaicona rzeźba terenu i niezwykłe bogactwo fauny i flory, jak też wyjątkowo malownicze krajobrazy.

Pierwsze lata działalności Koła były szczególnie trudne. Jak wspomina kolega Władysław Burawa  pierwszy łowczy  na początku zajmowano się głównie sprawami ochrony łowisk i ich zagospodarowaniem. Wskutek masowego kłusownictwa spotkanie sarny, jelenia, czy dzika należało do rzadkości. W pierwszym sezonie działalności Koła nie strzelono ani jednej sztuki zwierzyny grubej, ale za to pozyskano 18 lisów i 15 zajęcy. Nawet te zdawać by się mogło prozaiczne sprawy  jak wspomina kol. W.Burawa  dowodziły smutnego faktu dużej dewastacji wolińskich łowisk.

Dzięki dużemu zaangażowaniu członków Koła, a zwłaszcza Zarządu , łowiska zaczęły szybko się zmieniać.Po pięciu latach funkcjonowania w sezonie łowieckim 1967/68  pozyskano już 27 dzików, 15 saren i 11 jeleni. W dalszych latach przybywało zwierzyny grubej i drobnej, przybywało też myśliwych. Koło zyskało opinię dobrze funkcjonującej społeczności ,którą łączyły : zapał i łowiecka pasja oraz chęć rzetelnej pracy.

Aktualnie w Kole poluje ponad 90 myśliwych. W ciągu 47 lat istnienia przez Koło „Tumak”przewinęło się prawie dwieście osób.Spośród założycieli do dziś polują kol. Eugeniusz Błaszkiewicz i kol. Jan Ryszka. Przez cały okres działalności bardzo dobrze układa się współpraca z Nadleśnictwem Międzyzdroje, Wolińskim Parkiem Narodowym, jak też władzami PZŁ, samorządem lokalnym gminy Wolin i z młodzieżą.

W ostatnich latach zacieśniła się współpraca z Kołami „Dzik” i „Orzeł” ze Świnoujścia oraz z K.Ł.”Szarak” w Kutnie.

Koło od lat dużą wagę przywiązuje do kultywowania tradycji i zwyczajów łowieckich. W roku 2008 uchwałą Walnego Zgromadzenia ustanowiono trzystopniową odznakę Zasłużony dla Koła i Łowiectwa na Ziemi Wolińskiej , nadawaną za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji lokalnego łowiectwa.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w uznaniu całokształtu dorobku Koło Łowieckie „Tumak” w Świnoujściu zostało uhonorowane Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej w 1998r.

Funkcję prezesów Koła pełnili kolejno następujący Koledzy:

 • Julian Krawczyński
 • Juliusz Hebel
 • Jerzy Zygmanowski
 • Tadeusz Bronowski
 • Władyslaw Burawa
 • Ferdynand Ryszka
 • Miroslaw Bursa
 • Lech Ziółkowski
 • Mirosław Bursa
 • Jan Kurach – aktualnie

Funkcję łowczego Koła pełnili następujący Koledzy:

 • Władyslaw Burawa
 • Ferdynand Ryszka
 • Tadeusz Bronowski
 • Roman Hanczaruk
 • Zbigniew Sarat
 • Jan Kurach
 • Wiesław Załanowski
 • Jan Kurach
 • Andrzej Rybak – aktualnie

                                                                                            Mirosław Bursa ,Władysław Burawa